รูปภาพประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

1 กันยายน 2566    

รูปภาพประชาสัมพันธ์ พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้กับหน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เอส31 สุขุมวิท อีกทั้งภายในงานยังมีการเปิดตัว Government Data Catalog Smart Plus พร้อมการบรรยายรายละเอียดฟีเจอร์ใหม่และประสิทธิภาพที่ได้รับการพัฒนาให้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น


พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566รูปภาพประชาสัมพันธ์ พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2565

ภาพบรรยากาศงานพิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้กับหน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องพระมาตุลี 1 - 2 ชั้น 2 โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยภายในงานมีการสรุปผลภาพรวมการดำเนินการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปี 2565 ที่ได้ดำเนินการร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2565